Telenor Games Landsfinale 2019 - I Bergen lørdag 19. oktober


Etter sesongen 2018/19 er det bestemt at det blir arrangert en landsfinale med lag fra flere Telenor-lokasjoner. Telesport Bergen vil være arrangør og arrangementet vil bli avviklet lørdag 19. oktober og vil i hovedsak foregå på Telenor Kokstad. Deltakende lag kommer fra Trondheim, Stavanger og Bergen.

Poengsystem

I hver øvelse blir lagene rangert etter reglene for øvelsen. Lagene tildeles poeng etter plassering i denne rangeringen. Nr 1 får 12 poeng, nr 2 får 10 poeng, nr 3 får 8 poeng, nr 4 får 7 poeng, deretter 6, 5, 4 osv poeng for påfølgende plasseringer. I tillegg tildelses lagene 2 poeng pr aktive deltaker, dvs 8 deltakerpoeng for et fulltallig lag med fire deltakere. Vinneren av en øvelse kan altså totalt oppnå 20 poeng. Teoretisk kan et lag oppnå 80 poeng sammenlagt etter fire øvelser. Det laget som har flest poeng sammenlagt vinner vandrepokalen. I tillegg premieres deltakerne på de tre beste lagene i sammendraget.

Konkurranse-beskrivelse løpeskyting

 • Vi har 2 våpen, så derfor 2 lag om gangen

 • 4 etapper

 • Hver etappe:

  • Det skal skytes på skiskytterblinker, - 5 blinker skal ned.

  • Hver utøver skal først gå/løpe en runde i garasjen (litt avkortet løype for damer), 

  • deretter skyting, sittende med bordstøtte, - 4 skudd,

  • så en ny løperunde, 

  • og avslutte etappen med ytterligere inntil 4 skudd for å få ned de siste blinkene (altså totalt inntil 8 skudd for å få ned 5 blinker).

  • Strafferunder dersom man ikke får ned alle 5 blinkene

  • Så blir det veksling

 • Lagene blir rangert etter total lagtid.

 • Det er lov å ha en hjelper til å putte kula inn i løpet (noen av oss trenger ellers briller til dette).

 

SIKKERHET

Det viktigste budskapet er: Det skal skytes under tidspress og litt høyere puls enn hvilepuls, noe som øker risikoen for at man skyter på noe annet enn blinken.

Husk: 

 • Aldri ha fingeren på avtrekkeren før du ser blinken i siktet!!!

 • Avtrekket er utrolig lett!!!


Konkurranse-beskrivelse ro-konkurranse

 • Hver av de fire deltakerne på hvert lag skal ro 500 m på romaskinene i trimrommet på Kokstad.

 • Det vil være tre deløvelser for hhv beste tid (dame og herre) og gjennomsnittstid.

 • Det skal fordeles 16 poeng på hver deløvelse der laget til personen med beste tid/nærmest gjennomsnitt får 6 poeng og så 4-3-2-1 til de neste. Dvs et lag kan maksimalt oppnå 30 poeng (3x6 + 1x4 resultatpoeng og 8 deltakerpoeng). Lagpoengene "normeres" så slik at vi bruker samme poengskala som beskrevet over.

 • Laget velger selv hvem og hvor mange «lodd» man vil ha i hver deløvelse (alle fire deltakere satser på gjennomsnittstiden eller fordele laget på de tre delkonkurransene).

 • Alle tider vil inngå i beregning av gjennomsnittstid.

 • Maks tid på 500 m settes til 4 min.

 • PS. For de som skal delta i beste tid konkurransen, er det best med litt oppvarming før kraftanstrengelsen J


Konkurranse-beskrivelse heis-konkurranse

 • Lagkonkurranse for lag med 4 deltakarar.
 • Konkurransetida er 10 minutt.
 • Konkurransen foregår i glassheis mellom 1. og 5. etasje og tilhøyrande trapp
 • Starten skjer i 1. etg mellom glassheis og trapp. Laget er samla ved start.
 • Kun 1 lag konkurrerer samtidig (pr heis)
 • Laga blir rangert etter antall totalpoeng oppnådd i konkurransetida.
 • Totalpoeng er summen av personheispoeng og hodepoeng (sjå poengforklaring under)
 • Lag som ikkje er fulltallig vil få kompensasjonspoeng (sjå forklaring under) slik at det er muleg å hevde seg i konkurransen om flest totalpoeng.
 • Hugs at taktiske valg også har betydning for totalpoeng. Trening/øving har også betydning for både personheispoeng og hodepoeng.

 

Personheispoeng

 • 1 person frakta 1 etasje ned gir 1 personheispoeng.
 • Eit lag på 4 personar som tar heisen fra 5. til 1. etasje får altså 16 personheispoeng
 • Eit lag på 4 personar som tar heisen fra 5. til 1. etasje der 2 går på i 5. etasje og 2 går på i 4. etasje får 14 personheispoeng.
 • Når tida er ute, vil ein påbegynt etasje gi heile personheispoeng.
 • Eksempel: Eit lag med 4 personar som tar heisen fra 5. til 1. etasje, og der tida er ute mellom 3. og 2. etasje vil få 12 personheispoeng (4x3 for 5. til 4. + 4. til 3. + 3. til 2.)
 • Eksempel: Eit lag med 4 personar som står i heisen i 5. etasje vil få 0 personheispoeng dersom heisen står i ro og døra ikkje er lukka. Dersom døra er heilt lukka og knappen til ein lavare etasje lyser vil laget få 4 personheispoeng sjølv om heisen ikkje har flytta seg nedover.
 • Dersom nokon er i heisen når den beveger seg oppover vil dette gi negative personheispoeng etter tilsvarande reglar. Det er likevel tillatt og kan lønne seg om ein scorer nok hodepoeng på ein slik tur.
 • For info: Det er forventa at maks antall personheispoeng eit lag kan oppnå er omkring 180 (pga heisfarten, maks 11-12 runder).

 

Hodepoeng

 • I heisen vil laga finne ark med oppgaver og blyant/penn.
 • Svara skal vere skriftleg, og må leverast innanfor konkurransetida.
 • Oppgavene kan kun besvarast inne i heisen (som altså må gå nedover eller stå stille for å unngå minuspoeng).
 • Det er lov å tenke på oppgavene utanfor heisen, men det er ikkje lov å ta med oppgaveark ut av heisen.
 • Det er forbudt å bruke elektroniske hjelpemiddel (som f.eks. mobiltelefon, PC, smartklokke etc)
 • Korrekte svar gir fra 1-3 hodepoeng som gitt på oppgavearket.
 • Feil svar gir 0 poeng (men ikkje minuspoeng)
 • Blanke svar gir 0 poeng.
 • For info: Maks antall hodepoeng eit lag kan oppnå er 100. Enkel forskning viser at dette kan vere vanskeleg (men ikkje umuleg) å oppnå om heile laget prioriterer maks antall heispoeng.

Eksempeloppgaver med fasit: TelenorGames_heiskonkurranse_med_fasit_v0.1.pdf

Kompensasjonspoeng

 • Eit lag som har mindre enn 4 personar vil ikkje kunne oppnå like mange personheispoeng som eit fullt lag. Det vil derfor bli tildelt kompensasjonspoeng etter reglane under.
 • Når alle lag er ferdig med konkurransen, vil antall personheispoeng pr lag bli rekna ut for alle fulltallige lag, og laga vil bli rangert etter antall personheispoeng.
 • Lag som ikkje er fulltallig vil for kvar manglande deltakar bli tildelt kompensasjonspoeng tilsvarande antall personheispoeng oppnådd pr person for det dårlegast rangerte laget i forrige punkt, avrunda nedover til nærmaste heiltal.
 • Eksempel: 5 lag var fulltallige og oppnådde fra 163 til 180 personheispoeng. Gjennomsnittet per pers var altså fra 40.75 til 45 personheispoeng. Snittet på det dårlegaste laget var altså 40.75, og lag som ikkje er fulltallige vil da få 40 kompensasjonspoeng pr manglande deltakar.
 • For hodepoeng gjeld same reglane uavhengig av antall deltakarar på laget - altså ingen kompensasjon.

Link til erfaring fra tilsvarande øvelse i tidlegare Telenor Games.

Konkurranse-beskrivelse Hinderløype

Prinsippet er at laget skal bevege seg gjennom en løype med noen hindringer. Løypen skal gjennomføres to ganger og målet er å ha minst mulig avvik mellom de to gangene (selvfølgelig uten bruk av klokke, mobiltelefon el). 

Laget skal frakte med seg en boks med vann rundt løypen som ikke kan settes i bakken og hvis de mister den og vannet renner ut, så må de tilbake til start for å fylle den opp igjen, men kan starte igjen der hvor de mistet den. 

Beskrivelse av konkurransen:

Oss som arrangør tar tiden på alle lagene og noterer denne ned uten å si den til laget når de kommer til mål. 

Så fort laget har kommet til mål og vi noterer tiden, så skal de ut på samme runde en gang til. Målet er da at de skal bruke akkurat like lang tid som de brukte på første runden. Det laget som er nærmest tiden sin vinner. 

Lagene bestemmer da helt selv hvordan og hvor fort de vil gjennomføre runden, det eneste kravet er at de har med seg vannet hele veien og har kontroll på tiden. 

OBS! Hinderløypen blir ute rundt Telenorbygget


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Levert av IdrettenOnline