Telesport Bergens retningslinjer for støtte til deltakelse på nasjonale og internasjonale idrettsarrangement.

Postet av Telesport Bergen den 9. Okt 2019


Under forutsetning av at økonomien i Telesport Bergen tillater det og aktiviteten er en del av Telesport Bergens aktive grupper, gjelder følgende retningslinjer for medlemmer med ordinært medlemskap:

 

Nasjonale arrangement

 • Startkontingent for aktiviteter med tidtaking refunderesAktiviteten må være i regi av medlemslag i Norges Idrettsforbund (NIF) eller Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF).
 • Reise til arrangement med start- eller sluttsted utenfor ditt hjemfylke støttes (hjemfylke siden vi har medlemmer utenfor Hordaland) med inntil 2000 kr. Billigste reisemåte skal benyttes. Reisestøtte gis kun til interne medlemmer. Overnatting/diett dekkes ikke.
 • For Telemesterskap gjelder egne regler.

 

Internasjonale arrangement

 • Reise/startkontingent til arrangementer støttes med inntil 1000 kr.
 • For arrangementer i regi av EFCS (European Federation for Company Sport) (www.EFCS.org) gjelder egne regler.

 

For alle arrangement gjelder følgende:

 • Medlemskontingent er betalt før start.
 • Søknad om reisestøtte med kostnadsoverslag må sendes via gruppeleder og til styret i Telesport Bergen før arrangementet.
 • Medlemmet må representere Telesport Bergen både i påmelding og profilering.
 • Deltakelse må dokumenteres (resultatliste el.)(du må ha startet men trenger ikke ha fullført).
 • Refusjonsbeløp må dokumenteres med bilag/kvittering.

 

Generelt:

 • Refusjon for deltakelse i lokale arrangementer blir refundert en gang pr år (høst). Medlemmene må derfor ta vare på nødvendige kvitteringer, resultatliste etc. og levere dette til gruppeleder på forespørsel.
 • Refusjon for deltakelse utenfor eget hjemfylke vil skje fortløpende etter at gruppeleder/styret har mottatt nødvendig dokumentasjon.

 

Bergen 26.09.17


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline